Jun 21 – 24, 2021
Universitetet i Stavanger
Europe/Oslo timezone

Update May 19th 2021:

In view of the stated government timeline for recommendations on domestic travel, as well as current national, local and institutional guidelines, we have decided to turn Fysikermøte into a fully digital event. Therefore:

  • The Fysikermøte will be virtual, with all talks streamed via Zoom.
  • We encourage speakers to investigate options to give their presentation from a suitable auditorium at their home institutions. 
  • The schedule of talks is unchanged.
  • There will be no conference fee.
  • Please stay updated via the website. 

We had very much hoped to be able to welcome you to Stavanger, since the Fysikermøte is as much a social as a scientific event.  Still, we feel that with our recently acquired common experience with digital dissemination, a virtual meeting is much, much better than nothing. Hopefully, we will be able to meet in person next time!

Fysikermøtet 2021

"Fysikermøtet" er et toårig møte med norske fysikere i akademia, industri, skoler og forskning.

Programmet består av plenumpresentasjoner om det siste innen fysikk i Norge, parallelle økter for de ulike gruppene i samfunnet, samt en dedikert populærvitenskapelig økt om energi. 

Programmet inkluderer også de tradisjonelle årsmøtene og prisutdelingen for Martin Landres-prisen for beste MSc-avhandling, den posterpris og utdanningspris.

Om NFS

Norsk Fysisk Selskap (NFS) ble offisielt grunnlagt i 1953, med formål å fremme forskning, opplysning og samarbeid på fysikkens områder. Selskapet hadde sitt utspring i Fysikkforeningen ved Universitetet i Oslo, som ble opprettet allerede i 1939. I dag har NFS rundt 1000 medlemmer. NFS er en medlemsorganisasjon i European Physical Society.

Selskapet har åtte faggrupper: Subatomær fysikk og astrofysikk, Kondenserte faser, med atomfysikk, Biofysikk, Optikk, Akustikk, Rom-, plasma- og klimafysikk, Industri- og energifysikk, og Undervisning og formidling (Norsk Fysikklærerforening). Siktemålet med gruppene er å styrke kontakten mellom medlemmer med samme interessefelt. Les mer om faggruppene.

I tillegg til faggruppene, har NFS opprettet nettverkene Nettverk for kvinner i fysikk og Nettverk for fysikkhistorie og filosofi.

Starts
Ends
Europe/Oslo
Universitetet i Stavanger
Kristine Bonnevies vei 22, 4021 Stavanger